Soft Resurse Umane

Nexus ResurseUmane cuprinde în totalitate ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării unei maxime eficiențe în activitatea acestora. Definește organigrama posturilor disponibile ale companiei, stabilește fisele de post și criteriile de performanța, planifica și efectuează evaluările periodice ale salariaților, arhivează electronic CV-urile și documentele salariaților și permite planificarea concediilor și cursurilor de perfecționare.

Util și eficient

Nexus ResurseUmane are un timp de implementare redus, o interfață intuitiva, ușor de învățat și utilizat ce răspunde celor mai exigente cerințe ale utilizatorilor, oferind un grad ridicat de securitate a informațiilor gestionate.

 • Operare facila
 • Productivitate crescuta
 • Acces rapid la informațiile dorite

Uşor de personalizat

Calcul configurabil, cu formule gata definite, pentru toate componente salariale. Se pot utiliza formule de calcul oricât de complexe.

 • Salarii realizate (avansuri, acord, regie, plan ... etc)
 • Calcul invers şi salar net prestabilit
 • Sporuri salariale
 • Premii salariale
 • Concedii medicale
 • Concedii de odihnă
 • Taxe şi impozite salariale
 • Reţineri personale datorate terţilor

Comunicativ & Integrabil

Nexus Salarii comunică automat cu salariaţii prin email. Simplu si eficient: salariatul trimite un email către softul de salarizare, iar acesta îi raspunde cu un fluturaş atasat (PDF).

 • Email Portal.
 • Transmisia automată a fluturaşilor in fişiere PDF protejate cu parolă
 • Proceduri de comunicare cu alte aplicaţii la nivel de server de bază de date sau prin fişiere XML
 • Portal web: pontaj online, acces salariaţi, activităţi ... (în testare)

Funcţionalităţi soft resurse umane

 • Organigrama structurii ierarhice a posturilor disponibile ale companiei și evidenta ocupării cu personal (angajați) a acesteia.
 • Crearea, calculul și previzionarea (prin modificarea diverșilor parametri: nivelul salariilor, impozitele datorate, ...etc) bugetelor de cheltuieli cu salariile pentru întreaga organizație sau pentru anumite sectoare ale acesteia.
 • Crearea și gestionarea fiselor de post și a criteriilor de performanta ale posturilor, asociate direct posturilor și persoanelor din Organigrama.
 • Crearea, planificarea și gestionarea evaluărilor salariaților, pe baza criteriilor de performanta ale posturilor și pe baza obiectivelor personale stabilite pentru fiecare salariat în parte.
 • Stocarea C.V.-urilor, cu tipuri de date și informații create dinamic, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei organizații. Funcție avansata de căutare a persoanelor care sa satisfacă criteriile dorite.
 • Suport/exemple pentru implementarea preluării C.V.-urilor direct de pe site-ul companiei, exact cu informațiile și formatul stabilit de dvs.
 • Stocarea inventarului resurselor umane, cu informații despre membrii organizației: performante, disponibilități, cursuri, calificări sau orice alte informații sunt considerate esențiale pentru organizație. Funcție avansata de căutare a persoanelor care sa satisfacă criteriile dorite.
 • Planificarea cursurilor de perfecționare, recalificare ...etc, pentru fiecare angajat în parte și în același timp calculul bugetelor de alocat pentru realizarea acestora.
 • Stocarea Dosarelor de personal. Crearea unei arhive electronice a dosarelor de personal (diplome, certificate, acte,...etc) prin scanarea/fotografierea documentelor, stocarea acestora în baza de date și accesul instant la acestea. Funcție integrata de scanare, respectiv de preluare de imagini de la un scanner atașat, respectiv de la o camera foto/web atașata.
 • Planificarea concediilor de odihna oferă posibilitatea programării perioadelor de concedii cu facilitatea urmăririi în paralel a celorlalte programări efectuate pentru: șefii ierarhici, pentru același nivel ierarhic și pentru subalterni (se utilizează organigrama structurii ierarhice).
 • Gestionarea datelor de personal: date de contact, date de identificare,...etc.
 • Stabilirea de alerte configurabile pentru fiecare salariat în parte: reînnoire autorizații, evaluare periodica, fise/consulturi medicale periodice, protecția muncii,...etc.
Funcţionalităţi speciale pentru pontaj
 • Auto-completare instantă a pontajului (prin diferenţă)
 • Asistent multi-funcţional pentru completarea automată a pontajului
 • Preluare pontaj de pe un site online specializat
 • Import pontaj din sisteme de control-acces
Rapoarte specifice
 • Stat de functii
 • Fisa postului
 • Raport de evaluare a performantelor profesionale
 • Organigrama posturilor
 • Situație planificare concedii salariati
 • Lista CV-uri

Avantajele softului nostru de resurse umane

 • O organizare mult mai bună a activității de resurse umane și mai multă transparență a relațiilor, contractelor și documentelor dintre angajați și angajatori.
 • Evaluarea periodică a criteriilor de performantță și a obiectivelor fiecarui angajat in parte conduce la creșterea gradului de motivare și competiție al angajaților.
 • Previzionarea rapidă a bugetelor de cheltuieli cu salariile prin construirea de diverse scenarii.
 • Reducerea costurilor cu terți prestatori și/sau a cheltuielilor interne operaționale și a timpilor de execuție prin automatizarea diverselor activități specifice: contracte de munca, acte adiționale, fișe de post, evaluări ale personalului, ...etc
 • Accesul rapid și centralizat la diverse informații specifice: Dosarul de personal, CV-uri, Inventarul resurselor umane, Planificare cursuri, Evaluările criteriilor de performanta, Fișele de post ...etc.
 • Conectarea securizata prin diverse instrumente software online disponibile pe site-ul organizațiilor, pentru a facilita colectarea mai rapida de informații. Un exemplu ar fi preluarea C.V.-urilor direct de pe site.
 • Interogarea bazei de date de către angajați, a anumitor secțiuni și doar a propriilor date, prin cel mai facil și securizat mod: EmailPortal.
 • O disponibilitate mai mare a angajaților și evitarea diverselor neplăceri, prin avertizarea periodica a diverselor activități obligatorii (reînnoiri de avize, autorizații, fise medicale ...etc), prin planificarea concediilor de odihna și prin planificarea cursurilor profesionale.

Resurse Suplimentare:

Manual Soft Resurse Umane

Video-prezentari Soft Resurse Umane

Tutoriale Soft Resurse Umane

Oferta Soft Resurse Umane

Nexus ResurseUmane cuprinde în totalitate ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării unei maxime eficiențe în activitatea acestora. Definește organigrama posturilor disponibile ale companiei, stabilește fisele de post și criteriile de performanța, planifica și efectuează evaluările periodice ale salariaților, arhivează electronic CV-urile și documentele salariaților și permite planificarea concediilor și cursurilor de perfecționare.

Vă rugăm să faceţi click pe una din imaginile de mai sus, pentru a ne cere o ofertă personalizată, cât mai apropiată de cerinţele dvs.

Mai multe detalii legate de soluţiile ofertate găsiţi în secţiunea Soluţii Soft Salarizare

SaaS¹ - Software as a Service - înseamnă că serverul softului de management resurse umane este operat (instalare, actualizare, backup) de către firma noastră şi vă este oferit spre utilizare nu ca un produs software, ci ca o prestare de servicii (închiriere)
Preţuri² - sunt exprimate în Lei şi nu includ T.V.A.

Imagini Soft Resurse Umane

Registrul salariatilor - Modulhover background

Registrul Salariaţilor

Gestionaţi salariaţii şi contractele lor de muncă, fără a mai avea nevoie de ReviSal. Totul într-un singur software. Am integrat salariile, contractele de muncă si datele de personal.

Salarizare - Modulhover background

Salarizare

Modul de salarizare ALL IN ONE: pontaj + avansuri + sporuri + bonul de lucru + premii + concedii medicale + concedii de odihna + lichidare + reţineri personale + calcul invers + tichete de masa

Rapoarte configurabile salariihover background

Rapoarte configurabile salarii

Toate rapoartele softului de salarizare au facilităţi avansate de configurare. Dintr-un singur raport standard derivaţi, salvaţi şi reutilizaţi alte zeci de rapoarte. Puteţi face schimb de rapoarte prin fişiere.

Rapoarte rapide salariihover background

Rapoarte rapide salarii

Rapoartele rapide sunt o copie a modulului de salarizare curent afişat. Adăugaţi sau scoateţi coloane, grupaţi, filtraţi, selectaţi şi apoi afişati totul într-un raport.

Nomenclator salariaţihover background

Nomenclator personal

Nomenclatorul de personal conţine marea majoritate a datelor de bază ale salariaţilor. Acest nomenclator creează şi legăturile de integrare cu celelalte produse software.

Contract registrul salariaţilorhover background

Contracte de muncă

Într-un singur loc: contracte de muncă, deduceri salariale, decizii de salarizare şi modificări de contracte. Compatibile cu ReviSal/Reges

Salarizare - Bonul de lucruhover background

Bonul de lucru

Bonurile de lucru ale salariaţilor pot fi gestionate pe contracte, perioade şi locaţii (formaţii) diferite.

Nomenclator sporuri salarialehover background

Sporuri salariale

Vă oferim un set de sporuri salariale gata configurate şi posibilitatea de a adăuga şi utiliza un număr nelimitat de sporuri.

Pontaj salarizarehover background

Pontaj salarizare

Pontajul se auto-completează instant (prin diferenţă) la operarea documentelor de salarizare: C.O., C.M. ... etc.

Editare angajatorihover background

Editare angajator

Gestionaţi angajatorii multipli per firma, de genul filialelor, sucursalelor ...etc pentru o mai buna integrare cu registrul salariaţilor şi evidenţa contractelor de muncă.

Editare şabloane contracte de muncăhover background

Editare şabloane contracte de muncă

Mai puţine greşeli de operare şi mai multă productivitate atunci când utilizaţi şabloane pentru a adăuga contractele de muncă.

Asistent import Revisalhover background

Asistent import Revisal

Probabil cel mai comod, rapid si eficient mod de a prelua salariaţii unei firme şi contractele de muncă ale acestora în Nexus Salarii.

Asistent decizii salariizarehover background

Asistent decizii salariizare

Generaţi decizii de majorare sau micşorare ale salariilor, automat şi pentru toţi salariaţii sau doar pentru o parte a acestora cu o singură comandă.

Export către ITMhover background

Export către ITM

Export lunar registrul salariaţilor către ITM, fişier ReGES în format XML conform HG 500 / 2011.

Soluţii Soft Resurse Umane

Soluţiile noastre software pentru managementul resurselor umane acoperă un spectru larg de cerinţe de integrare şi utilizare. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau de o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactaţi. contactaţi.

Despre Soft şi Licenţiere

Softul nostru de management resurse umane include şi oferă cele mai moderne tehnologii existente în domeniu şi funcţionalităţi inventive şi unice care îl fac uşor de învăţat şi folosit. Este un soft de tip client - server, care utilizeaza serverul de baze se date Microsoft SQL.

Licenţierea softului se face în funcţie de numărul şi tipul de utilizatori (de ex.: 2 x Nexus ResurseUmane + 1 x Nexus Salarii+ 3 x Nexus ERP + ...).

Licenţele achiziţionate, indiferent de tipul lor, se activează, respectiv dezactiveaza online.

Resurse Suplimentare:

Manual Soft Resurse Umane

Video-prezentari Soft Resurse Umane

Tutoriale Soft Resurse Umane

Licenţiere Clasică Soft Resurse Umane (On-premises)

Server şi baze de date

Partea de server a softului de management resurse umane se află în gestiunea utilizatorului şi poate fi instalată de acesta aşa cum doreşte: în reţeaua locală, într-un centru de date sau în cloud.

Unul din avantajele licenţierii clasice şi a faptului că softul nostru este unul multi-societate este că poate fi folosit pentru evidenţa unui număr nelimitat de firme (baze de date).

Licenţe

Licenţele achiziţionate se află în patrimoniul firmei care le-a achiziţionat şi pot fi utilizate "pe viaţă" în termenii acordului de licenţiere.

Actualizare

Actualizarea versiunii majore achizitionate se face în mod gratuit.

Achizitionarea unei versiuni majore superioare se face contra-cost, în baza unui contract anual de actualizare. Noi versiuni majore sunt lansate anual, începand cu luna ianuarie a fiecarui an calendaristic.

Contractul de actualizare a softului de salarizare se încheie pentru un an (calendaristic) şi plata se face la începutul perioadei: anual, semestrial sau trimestrial.

Licenţiere SaaS Soft Resurse Umane

SaaS - Software as a Service - înseamnă că serverul softului de management resurse umane este gestionat de firma noastră şi vă este oferit spre utilizare nu ca un produs software, ci ca o prestare de servicii cu abonament anual.

Server şi baze de date

Serverul softului de salarii (hardware + sistem de operare) şi serverul bazei de date se află în gestiunea noastră. Noi ne ocupăm de buna funcţionare a serverului (calculator + sistem de operare), cât şi de partea de soft de resurse umane: instalări, actualizări şi backup.

Serverele sunt disponibile non-stop, bineînţeles cu excepţia perioadelor prestării serviciilor de mentenanţă server, actualizare soft de salarii sau backup baze de date.

Vă oferim trei forme de abonament
 • Share (sharing) - înseamnă că, pentru a obţine un randament preformanţă/cost cât mai bun, mai mulţi clienţi împart aceleaşi resurse hardware şi software. Aveţi la dispoziţie o singură bază de date per abonament.
 • Virtual Machine - înseamnă că aveţi la dispoziţie un server virtual doar pentru dvs. şi puteţi gestiona oricâte firme (baze de date) aveţi nevoie.
 • Cloud Microsoft - este un abonament de tip Share cu serverele aflate în reţeaua Cloud Microsoft.
Licenţe

Licenţele se contractează în regim de închiriere/abonament, iar pentru abonamentele de tip Share se contractează suplimentar numărul de firme (baze de date).

Desigur, aveţi posibilitatea modificării numărului de licenţe de salarii sau de baze de date la începutul fiecărui nou trimestru.

Grupuri de Firme şi Consolidare Salarizare

Nexus Salarii oferă soluţii pentru utilizarea în cadrul grupurilor de firme în diverse scenarii:

 • o firmă cu mai multe filiale şi servere multiple distribuite în punctele de lucru, cu replicarea datelor pe un server central;
 • o firmă cu mai multe filiale şi server centralizat partajat pe puncte de lucru virtuale;
 • mai multe firme şi baze de date diferite localizate pe un singur server sau pe servere diferite.

Softul de salarizare este proiectat să facă centralizarea/replicarea datelor pentru obţinerea evidenţei consolidate:

 • raportări specifice salariilor,
 • declaraţii aferente salariilor,
 • contabilizare salarizare.

Externalizarea Activităţii de Management Resurse Umane

Această soluţie se adresează firmelor care doresc să-şi externalizeze activitatea de salarizare şi în acelaşi timp doresc să deţină controlul datelor şi integrarea asupra informaţiilor specifice - legate de calculul salariilor. Astfel, se poate utiliza Nexus Salarii împreună cu o licenţă gratuită de Servicii Contabile.

Licenţa de Servicii Contabile permite firmelor, care prestează servicii de Salarizare sau Contabilitate şi utilizează Nexus, să se conecteze şi să utilizeze baza dvs. de date pentru aşi presta serviciile:

 • registrul salariaţilor,
 • pontaje,
 • calcul salarii,
 • declaraţii aferente salariilor,
 • raportări specifice salariilor.
Contactaţi acum un expert în salarizare

Tutoriale Soft Resurse Umane

Vă oferim toate informaţiile de care aveţi nevoie, inclusiv tutoriale video detaliate, pentru a învăţa rapid să utilizaţi softul nostru de Resurse Umane.

Nexus Resurse Umane

Nexus Resurse Umanehover background

Nexus ResurseUmane este o solutie de management a resurselor moderna si completa, este adaptata legislatiei in vigoare si cuprinde exact modulele, procedurile si functionalitatile cerute de legislatie si de functionarea optima a unui departament de resurse umane dintr-o organizatie.

Citiţi Nexus Resurse Umane

Contact

Vă rugăm să ne lăsaţi o cerere, un comentariu sau o propunere de colaborare legate de softul nostru de resurse umane şi vă vom contacta în cel mai scurt timp.
Vă mulţumim pentru interesul acordat!

Informaţii de Contact

Nexus Media srl
Şoseaua Bucium nr .82j
Iaşi, 700275

Tel.: 0232.232.240; 0332.730.730; 0731.550.612

Linkedin

Google+

YouTube

Blogger

RSS

Formular de contact

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.


Iaşi, România
© Nexus Media srl. Toate drepturile rezervate.